Ustawa o zatrudnieniu socjalnym na podstawie, której działa Centrum Integracji Społecznej w 2015 roku uległa znowelizowaniu.

Nowelizacja ta wprowadziła zmiany w następujących obszarach:

     1. Organizacja i funkcjonowanie centrów integracji społecznej:

 •  ujednolicenie rejestrów CIS prowadzonych przez wojewodów;
 • nowe dokumenty przy nadawaniu statusu centrum, w tym opinia starosty;
 • nowy sposób obliczania dotacji na działalność centrum oraz nowe źródło finansowania;
 • samorządowy CIS może uczestniczyć w realizacji PAI.

      2. Uczestnicy zajęć w CIS:

 • zmiana relacji uczestnik/ pracownik;
 • wyższa liczba dni wolnych od zajęć;
 • wyższa premia motywacyjna;
 • zwolnienie świadczenia integracyjnego od zajęć komorniczych;
 • absolwenci CIS i absolwenci KIS mogą zakładać spółdzielnie socjalne.

      3. Inne:

 • powołanie Rady ds. Zatrudnienia Socjalnego;
 • wydłużenie terminu przedstawiania informacji dla sejmu i senatu. 

 Ustawa o zatrudnieniu socjalnym. 

 

Joomla templates by a4joomla