Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1567), w ramach reintegracji zawodowej Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach organizuje zajęcia praktyczne u pracodawcy.

Skierowanie Uczestnika odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach a Pracodawcą, w której zakład pracy decyduje się do przyuczenia Uczestnika do zajęć specjalizujących w zawodzie określonym w umowie.

W trakcie trwania zajęć praktycznych, zakład pracy przyjmujący Uczestnika zobowiązany jest do wyznaczenia spośród swoich pracowników opiekuna praktycznej nauki zawodu, przeprowadzenia szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz badań lekarskich. Ponadto zobowiązuje się do bezpłatnego szkolenia osoby przez określony w umowie okres.

 

Joomla templates by a4joomla