Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach zostało utworzone przez Wójta Gminy Somonino 13 września 2006 roku jako gospodarstwo pomocnicze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie. Podstawą prawną funkcjonowania Centrum jest Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 roku. W związku z likwidacją gospodarstw pomocniczych, Centrum Integracji Społecznej z dniem 1 stycznia 2011 r. zmieniło formę organizacyjno prawną na gminną jednostkę budżetową.

 

Budynek CIS w Ostrzycach

CIS w Ostrzycach powstało na bazie budynku po szkole podstawowej po przeprowadzeniu niezbędnej adaptacji pomieszczeń, wyposażeniu w odpowiednie meble i sprzęty a przede wszystkim, dostosowaniu ich do potrzeb funkcjonowania CIS.

Te działania mogły się odbyć dzięki otrzymanej w listopadzie 2006r. dotacji na pierwsze wyposażenie przyznanej przez Marszałka Województwa Pomorskiego i przeznaczonej na przystosowanie do potrzeb uczestników zajęć w Centrum części pomieszczeń budynku przeznaczonych na reintegrację zawodową i społeczną, jak również dzięki dofinansowaniu, które Gmina Somonino jako jeden z pięciu wnioskodawców otrzymała w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Departament Pomocy i Integracji Społecznej pod nazwą: „Centra Integracji Społecznej w gminie wiejskiej”.

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla