Gmina Somonino w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Piorytetowa 6 Integracja Działanie 6.1  Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno – zawodowej ubiega się o pozyskanie środków finansowych na realizację działań projektu pn. „Twoja szansa”. Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia, poprzez poprawę dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej.

 

 

W ramach działań oferujemy:

  • 6 miesięczny udział w zajęciach reintegracji społecznej i zawodowej w Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach – za udział w zajęciach otrzymuje się równowartość zasiłku dla bezrobotnych tj. kwotę 728,10 zł.
  • 3 miesięczne praktyki zawodowe u pracodawcy;
  • możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem;
  • pomoc z uzyskaniu zatrudnienia.

Osoby zainteresowane aktywizacją społeczno – zawodową w ramach niniejszego projektu proszone są o kontakt z pracownikiem socjalnym Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach p. Eweliną Miotk - tel. 58 6941978 bądź pracownikiem socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie p. Agnieszką Ulaczyk – tel. 58 6841326.

 

Joomla templates by a4joomla