Wraz z początkiem roku w Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach zajęcia rozpoczęła III grupa uczestników projektu pn. „Twoja szansa” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somoninie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 . Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia, poprzez poprawę dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej.

Uczestnicy projektu – mieszkańcy Gminy Somonino (10 K i 3 M) biorą udział w zajęciach teoretyczno – praktycznych w pracowniach zawodowych tj.:

opieka nad osobą zależną – pozwalającą nabyć profesjonalne umiejętności opiekuna osoby starszej, chorej, niepełnosprawnej i dziecka w wieku przedszkolnym; 

renowacja mebli – pozwalającą nabyć profesjonalne umiejętności odnawiania, reperacji mebli.

Ponadto w ramach reintegracji społecznej uczestnicy biorą udział w indywidualnych i grupowych spotkaniach z psychologiem oraz z doradcą zawodowym.

Dodatkowo realizowane są zajęcia uzupełniające reintegrację zawodową i społeczna tj.: instruktaż prawidłowego utrzymania zieleni, warsztaty podstaw obsługi komputera; warsztaty instruktażu handlu detalicznego z nauką obsługi kasy fiskalnej, warsztaty zakładania działalności gospodarczej, warsztaty zakładania spółdzielni socjalnej.

Zajęcia reintegracji społeczno - zawodowej w Centrum w ramach III edycji potrwają do końca czerwca br. W tym okresie uczestnicy projektu zdobędą umiejętności zarówno zawodowe jak i społeczne ułatwiające poruszanie się po rynku pracy oraz zdobycie zatrudnienia. Natomiast w okresie lipiec – wrzesień 2017 uczestnicy edycji rozpoczną trzymiesięczną reintegrację zawodową u pracodawcy.

 

 

Joomla templates by a4joomla