Od czerwca 2016r. w Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach wdrażany jest projekt pn. „Twoja szansa” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somoninie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 . Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia, poprzez poprawę dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej.

 Uczestnicy projektu biorą udział w zajęciach teoretyczno – praktycznych w pracowniach zawodowych.

 W 2016r. w ramach projektu uruchomione zostały trzy pracownie zawodowe tj.:

opieka nad osobą zależną – pozwalającą nabyć profesjonalne umiejętności opiekuna osoby starszej, chorej, niepełnosprawnej i dziecka w wieku przedszkolnym;

 

krawiectwo – pozwalającą nabyć profesjonalne umiejętności szwaczki, krawcowej;

 

renowacja mebli – pozwalającą nabyć profesjonalne umiejętności odnawiania, reperacji mebli.

Ponadto w ramach reintegracji społecznej uczestnicy biorą udział w indywidualnych i grupowych spotkaniach z psychologiem oraz z doradcą zawodowym.

 

Dodatkowo realizowane są zajęcia uzupełniające reintegrację zawodową i społeczna tj.: instruktaż prawidłowego utrzymania zieleni, warsztaty podstaw obsługi komputera; warsztaty instruktażu handlu detalicznego z nauką obsługi kasy fiskalnej, warsztaty zakładania działalności gospodarczej, warsztaty zakładania spółdzielni socjalnej.

 

Zajęcia reintegracji społeczno - zawodowej w ramach I i II edycji niniejszego projektu potrwają do grudnia br. W tym okresie uczestnicy projektu zdobędą umiejętności zarówno zawodowe jak i społeczne ułatwiające poruszanie się po rynku pracy oraz zdobycie zatrudnienia.

Od stycznia 2017r. uczestnicy edycji I i edycji II rozpoczynają trzymiesięczną reintegrację zawodową u pracodawcy.

 

 

 

Joomla templates by a4joomla